Loading...
Wie zit er achter Vision?2018-04-02T22:09:40+01:00

Vision is een product van Prognotice

Prognotice kent u van de software voor Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) voor technische onderhoudspartijen en vastgoedeigenaren. Onderhoudspartijen kunnen hun opdrachtgever hierdoor inzicht geven in het budget voor de komende jaren. Vastgoedeigenaren krijgen de benodigde informatie voor het opstellen van hun begroting.

De mensen achter Prognotice zijn proceskenners en -denkers, die verstand van zaken hebben en u op elk niveau kunnen ondersteunen.

Meer info over Prognotice? Kijk op www.prognotice.nl

Prognotice levert verschillende oplossingen om onderhoudsinformatie te verzamelen en te presenteren:

  • Main, Value en Inspect om informatie te verzamelen
    Software voor MJOP (meerjaren onderhoudsplanning) onderhoudscalculatie en inspecties
    www.prognotice.nl
  • Vision om informatie uit diverse bronnen te presenteren
    www.vision-prognotice.nl